فال حافظ

فال حافظ

بارها گفته ام و بار دگر مي گويم
در پس آينه طوطي صفتم داشته اند
من اگر خارم و گر گل چمن آرايي هست
دوستان عيب من بي دل حيران مکنيد
گر چه با دلق ملمع مي گلگون عيب است
خنده و گريه عشاق ز جايي دگر است
حافظم گفت که خاک در ميخانه مبوي
که من دلشده اين ره نه به خود مي پويم
آن چه استاد ازل گفت بگو مي گويم
که از آن دست که او مي کشدم مي رويم
گوهري دارم و صاحب نظري مي جويم
مکنم عيب کز او رنگ ريا مي شويم
مي سرايم به شب و وقت سحر مي مويم
گو مکن عيب که من مشک ختن مي بويم

تعبیر فال : هنوز تکلیف را با خود روشن نساخته ای و نمی دانی که چه راهی در پیش بگیری. منتظری که دیگران برای تو تصمیم بگیرند. بهتر است که درباره ی خود و اهداف خود تجدید نظر کنی تا بهتر بتوانی تصمیم بگیری. اراده ی خود را محکم کن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای ajaleh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:ajaleh.ir