فال حافظ

فال حافظ

ديده دريا کنم و صبر به صحرا فکنم
از دل تنگ گنهکار برآرم آهي
مايه خوشدلي آن جاست که دلدار آن جاست
بگشا بند قبا اي مه خورشيدکلاه
خورده ام تير فلک باده بده تا سرمست
جرعه جام بر اين تخت روان افشانم
حافظا تکيه بر ايام چو سهو است و خطا
و اندر اين کار دل خويش به دريا فکنم
کآتش اندر گنه آدم و حوا فکنم
مي کنم جهد که خود را مگر آن جا فکنم
تا چو زلفت سر سودازده در پا فکنم
عقده دربند کمر ترکش جوزا فکنم
غلغل چنگ در اين گنبد مينا فکنم
من چرا عشرت امروز به فردا فکنم

تعبیر فال : کار امروز را به فردا وامگذار که برای هرروز کار خاصی در نظر گرفته شده است . سعی کن در انجام کارها تعلل نکنی و هر کاری را به موقع انجام دهی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2018 | تمامی حقوق این وب سایت برای ajaleh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:ajaleh.ir