فال حافظ

فال حافظ

خيز و در کاسه زر آب طربناک انداز
عاقبت منزل ما وادي خاموشان است
چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است
به سر سبز تو اي سرو که گر خاک شوم
دل ما را که ز مار سر زلف تو بخست
ملک اين مزرعه داني که ثباتي ندهد
غسل در اشک زدم کاهل طريقت گويند
يا رب آن زاهد خودبين که بجز عيب نديد
چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ
پيشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز
حاليا غلغله در گنبد افلاک انداز
بر رخ او نظر از آينه پاک انداز
ناز از سر بنه و سايه بر اين خاک انداز
از لب خود به شفاخانه ترياک انداز
آتشي از جگر جام در املاک انداز
پاک شو اول و پس ديده بر آن پاک انداز
دود آهيش در آيينه ادراک انداز
وين قبا در ره آن قامت چالاک انداز

تعبیر فال : از لحظه های عمر بهره ی کافی بگیر و زندگی را در طلب آرزوهای دور و دراز به هدر نده. به آنچه داری قانع باش و از زندگی لذت ببر. خانواده ی خوبی داری. رنج و زحمت دنیا را بیهوده برای خود به وجود نیاور.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای ajaleh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:ajaleh.ir