ترجمه سوره ��������������

سوره شماره 55 از قرآن مجید

tarot

ترجمه سوره ��������������به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

خداوند رحمان، (1)

قرآن را تعليم فرمود، (2)

انسان را آفريد، (3)

و به او «بيان‏» را آموخت. (4)

خورشيد و ماه با حساب منظمى مى‏گردند، (5)

و گياه و درخت براى او سجده مى‏كنند! (6)

و آسمان را برافراشت، و ميزان و قانون (در آن) گذاشت، (7)

تا در ميزان طغيان نكنيد (و از مسير عدالت منحرف نشويد)، (8)

و وزن را بر اساس عدل برپا داريد و ميزان را كم نگذاريد! (9)

زمين را براى خلايق آفريد، (10)

كه در آن ميوه‏ها و نخلهاى پرشكوفه است، (11)

و دانه‏هايى كه همراه با ساقه و برگى است كه بصورت كاه درمى‏آيد، و گياهان خوشبو! (12)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مى‏كنيد (شما اى گروه جن و انس)؟! (13)

انسان را از گل خشكيده‏اى همچون سفال آفريد، (14)

و جن را از شعله‏هاى مختلط و متحرك آتش خلق كرد! (15)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (16)

او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است! (17)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (18)

دو درياى مختلف (شور و شيرين، گرم و سرد) را در كنار هم قرار داد، در حالى كه با هم تماس دارند; (19)

در ميان آن دو برزخى است كه يكى بر ديگرى غلبه نمى‏كند (و به هم نمى‏آميزند)! (20)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (21)

از آن دو، لؤلؤ و مرجان خارج مى‏شود. (22)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (23)

و براى اوست كشتيهاى ساخته شده كه در دريا به حركت درمى‏آيند و همچون كوهى هستند! (24)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (25)

همه كسانى كه روى آن ( زمين) هستند فانى مى‏شوند، (26)

و تنها ذات ذوالجلال و گرامى پروردگارت باقى مى‏ماند! (27)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (28)

تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند از او تقاضا مى‏كنند، و او هر روز در شان و كارى است! (29)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (30)

بزودى به حساب شما مى‏پردازيم اى دو گروه انس و جن! (31)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (32)

اى گروه جن و انس! اگر مى‏توانيد از مرزهاى آسمانها و زمين بگذريد، پس بگذريد، ولى هرگز نمى‏توانيد، مگر با نيرويى (فوق العاده)! (33)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (34)

شعله‏هايى از آتش بى‏دود، و دودهايى متراكم بر شما فرستاده مى‏شود; و نمى‏توانيد از كسى يارى بطلبيد! (35)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (36)

در آن هنگام كه آسمان شكافته شود و همچون روغن مذاب گلگون گردد (حوادث هولناكى رخ مى‏دهد كه تاب تحمل آن را نخواهيد داشت)! (37)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (38)

در آن روز هيچ كس از انس و جن از گناهش سؤال نمى‏شود (و همه چيز روشن است)! (39)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (40)

مجرمان از چهره‏هايشان شناخته مى‏شوند; و آنگاه آنها را از موهاى پيش سر، و پاهايشان مى‏گيرند (و به دوزخ مى‏افكنند)! (41)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (42)

اين همان دوزخى است كه مجرمان آن را انكار مى‏كردند! (43)

امروز در ميان آن و آب سوزان در رفت و آمدند! (44)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (45)

و براى كسى كه از مقام پروردگارش بترسد، دو باغ بهشتى است! (46)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (47)

(آن دو باغ بهشتى) داراى انواع نعمتها و درختان پرطراوت است! (48)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (49)

در آنها دو چشمه هميشه جارى است! (50)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (51)

در آن دو، از هر ميوه‏اى دو نوع وجود دارد (هر يك از ديگرى بهتر)! (52)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (53)

اين در حالى است كه آنها بر فرشهايى تكيه كرده‏اند با آسترهائى از ديبا و ابريشم، و ميوه‏هاى رسيده آن دو باغ بهشتى در دسترس است! (54)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (55)

در آن باغهاى بهشتى زنانى هستند كه جز به همسران خود عشق نمى‏ورزند; و هيچ انس و جن پيش از اينها با آنان تماس نگرفته است. (56)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (57)

آنها همچون ياقوت و مرجانند! (58)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (59)

آيا جزاى نيكى جز نيكى است؟! (60)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (61)

و پايين تر از آنها، دو باغ بهشتى ديگر است. (62)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (63)

هر دو خرم و سرسبزند! (64)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (65)

در آنها دو چشمه جوشنده است! (66)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (67)

در آنها ميوه‏هاى فراوان و درخت خرما و انار است! (68)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (69)

و در آن باغهاى بهشتى زنانى نيكو خلق و زيبايند! (70)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (71)

حوريانى كه در خيمه‏هاى بهشتى مستورند! (72)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (73)

هيچ انس و جن پيش از ايشان با آنها تماس نگرفته (و دوشيزه‏اند)! (74)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (75)

اين در حالى است كه بهشتيان بر تختهايى تكيه زده‏اند كه با بهترين و زيباترين پارچه‏هاى سبزرنگ پوشانده شده است. (76)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (77)

پربركت و زوال‏ناپذير است نام پروردگار صاحب جلال و بزرگوار تو! (78)

Copyright © 2012 - 2022 | تمامی حقوق این وب سایت برای ajaleh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:ajaleh.ir